Over Marcel van Hooijdonk

5 juli 2018

Persoonlijk statement

Vandaag heb ik in een kortgeding geprobeerd een uitzending van het programma foute boel te voorkomen. De rechtbank heeft mijn verzoek helaas afgewezen en zal in een latere fase haar besluit verder toelichten.

De aanleiding tot het kortgeding ligt voor mij niet in het feit dat een journalist nieuws vergaart, ook niet als dit misschien wel negatief nieuws is. Sterker nog het is de taak van een journalist dat te doen en hier sta ik dan ook volledig achter.

Wat Foute Boel beoogd is volgens mij iets heel anders en ook bijzonder eenzijdig; het verkrijgen van een zo hoog mogelijk kijkcijferaandeel. Dit blijkt voor mij uit de wijze waarop de aflevering tot stand is gekomen. Zo is mij is vooraf gevraagd om een reactie te geven op een aantal stellingen en vragen. Deze lagen zo ver af van de werkelijkheid (en dat heb ik ook aangegeven) dat een goede inhoudelijke reactie niet eens mogelijk was.

Niet alles is de afgelopen jaren goed gegaan in de samenwerking met huurders. Er zijn zelfs klachten geweest waarvan ik achteraf zeker kan zeggen dat die beter opgelost hadden kunnen en moeten  worden. Maar het perspectief is hierbij ook belangrijk. Slechts 0,3% van mijn huurders heeft gedurende de huurperiode een ernstige klacht. Dit deel verdient zeker een klachtenbehandeling die recht doet aan het probleem waar ze tegenaanlopen.

Het beeld wat door Foute Boel wordt weggezet is er één van een op zijn zachts gezegd een extreem slechte huisbaas. En volgens het programma verdien ik daardoor een behandeling van “naming en shaming”. Ik voel me gesterkt door alle persoonlijke berichten welke ik vandaag heb mogen ontvangen  van tevreden huurders. Persoonlijke berichten vanuit de 99,7% studenten, gezinnen en ondernemers die geen ernstige klachten hebben en veelal erg tevreden zijn.

Naast ondernemer ben ik ook vader en echtgenoot. Mijn minderjarige kinderen zullen na de vakantie misschien wel geconfronteerd worden met de meest verschrikkelijke uitspraken over hun vader. Uitspraken die gebaseerd zijn op een aantal vervelende incidenten. Ik hoop alleen dat het perspectief dankzij dit statement niet verloren gaat en dat er ondanks de extreem eenzijdige blik van het programma ruimte blijft voor de andere kant van de medaille. Ik hoop tot slot dat mijn vrouw en kinderen de privacy krijgen waar ieder ander recht op heeft.

Marcel van Hooijdonk

___________________

Pionier in transformeren

Marcel van Hooijdonk is een van de pioniers in Nederland op het gebied van het transformeren van leegstaand vastgoed naar prettige woon- en bedrijfsruimte. Als ondernemer is hij niet bang om risico’s te nemen. Ook tijdens de laatste crisis op de woningmarkt bleef hij zich inzetten om in onbruik geraakte panden weer beschikbaar te maken voor mensen die behoefte hebben aan een appartement, studentenkamer of winkelpand. 

Tevreden huurders

Wat bij Marcel van Hooijdonk altijd voorop staat, is de tevredenheid van zijn huurders. Daarom is de servicegraad in het door hem getransformeerde vastgoed hoog en worden huurders snel geholpen wanneer er bijvoorbeeld een defect is. Als goede verhuurder vindt Marcel van Hooijdonk het belangrijk dat zijn huurders prettig kunnen wonen en werken.

Oplossen woningtekort

Met zijn unieke aanpak draagt Marcel van Hooijdonk in heel Nederland zijn steentje bij aan het oplossen van het nijpende woningtekort en het aanpakken van de vele leegstand. Zo houdt hij met het opkopen en transformeren van vastgoed de Nederlandse steden levendig, leefbaar en aantrekkelijk. 

Goede doelen

Marcel van Hooijdonk vindt het belangrijk om als ondernemer iets terug te geven aan de maatschappij. Daarom steunt hij de strijd tegen onder meer MS via Why Donate en Doneeractie.nl. Ook Stichting ALS Nederland mag rekenen op steun van Marcel van Hooijdonk.

                

Marcel van Hooijdonk

Senior advisor

LinkedIn