Woningbouw afgeremd | Zuylenstaete Vastgoed BV

De huizenprijzen gaan omhoog, drukte op de woningmarkt neemt toe en de kans op een nieuwe woning wordt steeds kleiner. Eén simpele oplossing: Meer bouwen! Het stikstofprobleem steekt daar echter een stokje voor.

Vastgoed
Door

De politiek was al langer op de hoogte van dit probleem. Om deze reden werd in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. Ondanks deze richtlijnen werden er bouwvergunningen verleend die niet voldeden aan de stikstofeisen met de gedachte dat de stikstofdepositie pas na de bouw zou worden gecompenseerd. Nu blijkt dat niet mogelijk te zijn waardoor veel bouwplannen geen doorgang vinden.

 

De grootste uitstoters van stikstof

De bouw stoot relatief weinig stikstof uit. Het is voor slechts 0,6% verantwoordelijk voor de totale uitstoot van stikstof in Nederland. De grootste boosdoener is de landbouw, die met 46% de grootste stikstof uitstoter is. Hierbij gaat het met name om de veehouderij. Het wegverkeer was verantwoordelijk voor slechts 6%, evenals huishoudens. Desondanks mag er niet verder gewerkt worden aan de nieuwbouw omdat er op landelijk niveau niet voldaan is aan de grens voor stikstofuitstoot.

 

Waar ligt de oplossing?

Hoewel de veeteelt een logische oplossing is die veel zal opleveren op het gebied van stikstof vermindering, is het geen goedkope oplossing. De overheid is al bezig met het uitkopen van veehouderijen die veel stikstof uitstoten. Een goedkopere oplossing is het verlagen van de maximum snelheid. Dit zal echter een minder groot effect hebben op de totale stikstofuitstoot dan de vermindering van veeteelt. Op de lange termijn moet er op verschillende gebieden gezocht worden naar oplossingen. Het doel is immers om structurele vermindering van stikstofuitstoot te realiseren. Het is dus niet de bedoeling dat er van alle vrijgekomen ruimte van stikstofuitstoot weer gebruik wordt gemaakt.

 

Advies van Marcel van Hooijdonk

Ook Marcel van Hooijdonk heeft te kampen met de stikstofgrenzen als het gaat om nieuwbouw. Volgens hem moet er op verschillende gebieden gezocht worden naar oplossingen. Dit geld dus ook voor de woningbouw. Door het zoeken van ecologische oplossingen voor de woningbouw zullen verschillende vastgoedprojecten toch nog doorgang kunnen vinden. Meer weten? Op Zuylenstaete Vastgoed leest u meer over bijzonder projecten en adviezen aan investeerders in vastgoed.